Nedovolme, aby těžařské společnosti začaly s destruktivní těžbou z mořského dna. Znamenalo by to drancování oceánů, ohrožení ekosystému i třeba životů velryb.

V červenci proběhne klíčové jednání zástupců Mezinárodního úřadu pro mořské dno (ISA), kde se bude rozhodovat, zda těžit nebo netěžit. Česko je členem ISA a má svého zástupce i v Radě této organizace.

Vyzvěme proto společně ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu a naše zástupce v Radě ISA, ať se postaví na stranu oceánů. 

Celé znění výzvy

Přidej svůj podpis a postav se za oceány

52%
Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon *
Datum narození *

Podepsat

Vyplněním formuláře souhlasíš se zpracováním osobních údajů.

Proč podepsat výzvu?

 • Hrozba pro
  život v mořích

  Hrozba pro
  život v mořích

  Pokud bude hlubokomořská těžba povolena, budou na dno oceánu spouštěny gigantické stroje těžší než plejtvák obrovský, které budou sbírat, bagrovat nebo vyřezávat ložiska z hlubokomořských ekosystémů, včetně hydrotermálních průduchů, podmořských hor a propastných plání. Tento drastický způsob by přinesl nenapravitelné škody.

  Podepsat
 • Těžba v oceánech
  zhorší klimatickou krizi

  Těžba v oceánech
  zhorší klimatickou krizi

  V sedimentech na mořském dnu se ukládá třetina uhlíku z emisí skleníkových plynů. Je známo, že hlubokomořské sedimenty jsou důležitým a hlavně dlouhodobým úložištěm tzv."modrého uhlíku", který je přirozeně absorbován mořskými živočichy a jehož část je při odumírání těchto živočichů ukládána do sedimentů na mořském dně.

  Podepsat
 • Biodiverzita a zdraví
  ekosystémů

  Biodiverzita a zdraví
  ekosystémů

  Hlubinná těžba nemůže být nikdy udržitelná pro podmořský život a způsobila by destrukci částí podmořských systémů. Měla by dopad například na více než 30 druhů velryb včetně plejtváka obrovského, které by kvůli hluku z těžby přišli o schopnost mezi sebou komunikovat. Nebo na chobotnici šeříkovou, která by ztratila místo, kde klade svá vajíčka.

  Podepsat
 • Mořské dno
  bez těžby

  Mořské dno
  bez těžby

  Hlubokomořské dno by mělo zůstat pro těžební průmysl nepřístupné. Hlubokomořská těžba by za stávajícího nedostatečného vědeckého poznání o jejím vlivu a dopadech neměla být povolena. Rizika hlubinné těžby pro mořskou biodiverzitu, fungování ekosystémů a úlohu oceánu jako úložiště uhlíku jsou příliš vysoká a zároveň je v současnosti není možné eliminovat.

  Podepsat
 • Udržitelnější
  budoucnost

  Udržitelnější
  budoucnost

  Pro přechod na čistější energetický systém potřebujeme nerostné suroviny, ale hlubokomořská těžba nám je nepřinese. Mnohé automobilové a technologické společnosti, které jsou cílovým trhem pro hlubinný těžební průmysl, vyzývají k moratoriu na hlubinnou těžbu a zavazují se, že nebudou využívat hlubinně těžené nerosty a kovy.

  Podepsat

Co je naším cílem?

V červenci se koná přelomové zasedání Mezinárodního úřadu pro mořské dno (ISA), kde se bude rozhodovat o budoucnosti hlubokomořské těžby. Naším cílem je zamezit, aby korporace získaly povolení k hlubokomořské těžbě a prosadit moratorium na těžbu. A uchováme tak mořské dno i hlubiny zdravé a plné života.  

Ložiska nerostných surovin vznikala miliony let a jsou důležitým ekosystémem pro mořský život. Těžební korporace a s nimi propojené státy chtějí vytěžit ložiska nerostných surovin z hlubokého mořského dna a to bezohledným drancováním mořského dna a bez ohledu na dopady pro celý podmořský život. 

Abychom destruktivní hlubokomořskou težbu dokázali zastavit, je potřeba vyvolat diskuzi a dát jasně najevo, že stojíme na straně oceánů. Přidej se k nám i lidem z celého světa a nedopusťme ničení oceánů.